Gemeente Gouda

 

Cyclus

Cyclus werkt in opdracht van overheden en bedrijven aan een schone, hele en veilige leefomgeving. Wij zijn gespecialiseerd in het samenspel tussen afvalbeheer enerzijds en het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte en (bedrijfs)terreinen anderzijds. Wij adviseren onze opdrachtgevers hierover – ook in regionaal verband – en voeren het brede palet aan diensten dat hieronder valt uit.

Cyclus is publiek georiƫnteerd en privaat georganiseerd. We benutten dit hybride karakter om de maatschappelijke taak van onze opdrachtgevers zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij hechten wij belang aan duurzame ontwikkeling. Wij houden bij onze ondernemingsactiviteiten rekening met een goede balans tussen milieu-, sociale en economische aspecten.

Politie

De politie is er altijd. Voor een veiliger Nederland.

De politie beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat.

Waar nodig biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt zij dwingend in. Waar anderen een stap terug doen, stappen politiemensen naar voren. Als dat nodig is met geweld, desnoods met gevaar voor eigen leven.

De politie werkt actief samen met burgers en partners. Zij heeft oog en oor voor wat er leeft in de samenleving. De politie is er voor iedereen.

Waakzaam en dienstbaar.